آدرس کارخانه:
اصفهان، شهرک صنعتی نجف اباد 2، بلوار امیرکبیر، خیابان شهریار شمالی، فرعی 3، پلاک 6، گروه صنعتی صدراپل

کد پستی:
8585166966

تلفن:

031-42694350
031-42694351
031-42694352

نمابر:
031-42694353

دفتر مرکزی:
اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان عطاءالملک، نبش چهار راه کارآفرینان بلوک 30، شماره 8

کد پستی:
8195144469

وب سایت:
www.sadrapol.com - www.sadrapol.ir

پست الکترونیک:
info@sadrapol.com