سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته - تهران

تهران، مصلای امام خمینی - 25-27 آذرماه 1397

ساعت بازدید از 10 صبح الی 6 بعدازظهر
غرفه صدرا پل: غرفه شماره 222 سومین نمایشگاه حمل و نقل
سومین نمایشگاه حمل و نقل