آزمایشگاه:
ردیف ماشین آلات و دستگاه های تست و اندازه گیری شرح دستگاه / کاربرد
1 Tensile Strength تنسایل تست و اندازگیری فشار و کشش
2 Rheometer رئومتر دستگاه جهت نمودار رئومتری و پخت
3 Abrasion سایش تست جهت سایش لاستیک
4 Resilience جهندگی اندازگیری رفتار ارتجاعي لاستیک
5 Compression Set مانایی فشار تست جهت مانایی فشاری
6 Hardness سختی سنج تست جهت سفت و سختی لاستیک
7 Ozone Test تست ازن تست جهت ترک خوردگی لاستیک
8 Furnace کوره دستگاه جهت آتش زدن و خاکستر
9 Ageing oven آون تست كشش سطحي و بين سطحي
10 Digital Scales ترازوی دیجیتالی دستگاه جهت اندازگیری دقیق وزن
11 Hood هود دستگاه جهت مکش بخارات
12 Air Compressor کمپرسور هوا دستگاه جهت تولید باد (هوا)
13 Centrifuge سانتریفیوژ دستگاه جهت اختلاط دقیق مایعات
14 Distillation دستگاه تقطیر دستگاه جهت مایع کردن بخارات
15 Dsykatvr دسیکاتور اندازگیری جذب رطوبت هوا
16 Digital Caliper کولیس دیجیتال دستگاه جهت اندازگیری دقیق طول

روش آزمایشگاه در شرکت مبتکران صنعت صدراپل شامل دو قسمت است:
  1. فیزیک مکانیکی: جهت انجام تست ها و اندازه گیری خواص فیزیکی و مکانیکی
  2. تست شیمیائی: که هم بر روی نمونه های لاستیکی و هم برای تایید مواد اولیه ورودی به کارخانه که در فرمول اصلی کامپاند لاستیک بکار می رود .

الف- قسمت فیزیکی و مکانیکی

1) دستگاه رئومتر - استاندارد دستگاه ASTM D2084
در این قسمت اولین دستگاهی که تست را بر روی نمونه های لاستیکی انجام دهد دستگاه رئومتر می باشد. در نظر داشته باشیم که اندازه گیری خواص فیزیکی و مکانیکی لاستیک بر روی نمونه های ولکانیزه شده ( پخت شده ) انجام می گیرد و این دستگاه می تواند زمان مناسب برای انجام عمل ( ولکانیزاسیون ) را بدست آورد با توجه به شرایط استاندارد دستگاه که وزن نمونه و دما و فشار و .... همه دارای اعداد مشخص و ثابتی هستند و واحد مهندسی و تحقیق و توسعه شرکت با دریافت عدد زمان پخت نمونه لاستیک و با در نظر گرفتن شرایط و ابعاد قطعه اصلی با احتساب ضریبی زمان پخت نهایی قطعه را بدست می آورد. همچنین از این زمان پخت برای تهیه نمونه های ولکانیزه شده آزمایشگاهی انجام تست های خواص فیزیک و مکانیک کامپاند استفاده می شود. همچنین سایر پارامترهای دیگر که با این دستگاه می توان بدست آورد عبارتند از زمان شروع برشتگی ( TS1,TS2,TS5 ) سرعت پخت ( CRI ) حداقل نیروی لازم بر یا به حرکت در آوردن دیسک داخلی دستگاه ( Max Torque )٬ ... می توان با توجه به این اعداد و توانایی دستگاه برای نمایش 9 منحنی بر روی صفحه Monitor کامپیوتر با توجه به تلورانس های مشخص شده از طرف واحد مهندسی از این دستگاه به عنوان یک ابزار کنترلی دقیق استفاده کرد. روند کار در خط تولید و انطباق و یکنواختی منحنی های بدست آمده را چک نمود.
در حقیقت این دستگاه با داشتن دو صفحه دارای المنت شبیه سازی پرس های خط تولید می باشد با این تفاوت که دقیقا با توجه به منحنی رسم شده مشخص می شود در مدت زمان مشخص چه اتفاقی برای کامپاند لاستیک می افتد.
به این صورت که در ابتدا در محور Torque یکنواخت کوچک در نیرو داریم و آن زمانی است که لاستیک در لحظات اولیه ورود به صفحات پرس نرم شده است بنابراین روتور چرخان راحت تر و با نیروی کمتری حرکت می کند ولی به تدریج و با گذشت زمان و انجام واکنش های شیمیایی و سخت شدن لاستیک حرکت دیسک ( روتور ) چرخان سخت تر و به نیروی بیشتری نیاز دارد و Torque بالاتر می رود.

2) دستگاه کشش ( تنسایل ) - استاندارد ASTM D412
با این دستگاه می توان سه مشخصه مهم لاستیک را اندازه گرفت. میزان استحکام کششی لاستیک که با توجه به استاندارد ASTM تست محاسبه می شود از روی استاندارد و با توجه به قالب های مختلف می توان تست را انجام داد همچنین می توان درصد ازدیاد طول را در نقاط مختلف و در نقطه پارگی بدست آورد.
تست دیگر انجام شده با این دستگاه تست مقاومت پارگی است نمونه های مختلفی طبق استاندارد ASTM D624 وجود دارد که دقیق ترین آنها نمونه die C به شکل زیر می باشد:
تست TEAR ( مقاومت پارگی ) برای قطعاتی که در معرض برخورد قطعات تیز می باشند نقش مهمی دارد به این صورت که اگر قطعه ای در اثر برخورد با یک شیئ تیز دچار پارگی شود ولی اگر دارای مقاومت پارگی خوبی باشد می توان تا مدتی با همان حالت به کار ادامه دهد.

3) دستگاه تست سایش :
دستگاه بعدی دستگاه تست سایش می باشد که طبق استاندارد DIN53516 می باشد نمونه های این دستگاه به صورت استوانه های با قطر 16mm و ارتفاع حداقل 6mm می باشند که پس از محاسبه دانسیته نمونه ها وزن اولیه قرص های سایش را اندازه گرفته و پس از پایان کار و انجام تست سایش مجددا نمونه ها وزن می شود و اختلاف وزن با توجه به عدد سایش بر حسب MM3 عدد سایش گزارش می شود. عدد سمباده سایش برای این منظور است که ممکن است سمباده با توجه به مرور زمان و انجام تست ها از زبری سمباده کاسته شده با توجه به استاندارد DIN53516 یک کامپاند استاندارد ساخته شده و تست های آن انجام می شود و میزان کاهش وزن به عنوان سمباده در نظر گرفته می شود و در محاسبه عدد سایش به عنوان ضریب در نظر گرفته می شود.

4) دستگاه مانایی فشار ASTM D395/B Compression Set
در این دستگاه که نمونه ها دارای ابعاد 12.5 ± 0.5 می باشند در ابتدا با دقت 0.01 با کولیس اندازه گرفته می شود و با توجه به استانداردها یا خواسته های مشتری در مدت زمان های مختلف و درجه حرارت های مختلف قابل تست است پس از مشخص شدن مدت زمان و دمای انجام تست ها در دستگاه قرار گرفته می شوند و دستگاه کاملا بسته شده و فاصله ها تنظیم و با کولیس چک می شوند و تحت شرایط مشخص شده تست انجام می شود پس از پایان مدت زمان تست و باز کردن دستگاه به نمونه های نحت فشار قرار گرفته مدت زمان نیم ساعت زمان Rest (استراحت) داده می شود تا نمونه ها بتوانند به ارتفاع اولیه برگردند ولی 100٪ به حالت اولیه بر نمی گردند. پس از این زمان حدودا ارتفاع نمونه ها اندازه گرفته می شوند و لا توجه به ارتفاع اولیه و ثانویه درصدی که نتوانسته به حالت اولیه برگردد به عنوان درصد مانائی فشار گزارش می شود که برای قطعات تحت فشار با زمان های طولانی کاربرد دارد.

5) دستگاه جهندگی Resilience : DIN 53512
نمونه های این دستگاه همانند نمونه های دستگاه مانائی فشار است و پس از وارد کردن اطلاعات نمونه و تنظیمات دستگاه پاندول از حالت قاائمه رها میشود و پس از اولین برخورد و جذب مقداری از اثر توسط نمونه تا زاویه مشخص α بر می گردد و مجددا پایین می آید تا برخورد دوم حاصل شود.. در این دستگاه اولین زاویه برخورد که همان α است مهم است و عدد جهندگی از رابطه 1-Cosα بدست می آید و با توجه به کاربرد قطعه باید مشخص باشد در مورد ضربه گیرهای اسکله اگر عدد خیلی پایین باشد وقتی کشتی به ضربه گیر برخورد می کند چون ضربه گیر به خوبی نمی تواند ضربه وارد شده را برگرداند کشتی به اسکله برخورد می کند ولی اگر عدد جهندگی از مقدار مورد نظر خیلی بالاتر باشد در اثر برخورد ضربه گیر به شدت عکس العمل نشان داده و ضربه وارده را به شدت بر می گرداند و خود کشتی از بین می رود.

6) سختی سنج : Hardness
سختی سنج دستگاه دیگری که در لاستیک مشخصه سختی را بر حسب Shore A اندازه می گیرد. قرص سختی دارای قطر حدود 70mm با ارتفاع 7-8mm می باشد و با توجه به اینکه سختی لاستیک به دلیل عدم توزیع یکنواخت مواد دارای نایکنواختی است در 5 نقطه به عنوان عدد سختی گزارش می شود.

7) تست های شیمیایی :
تست Aging ) ) پیرسازی ( مقاومت حرارتی) ASTM SD573
در این تست نمونه ها در آون در دمای 70 به مدت زمان های 22h, 70h, 96h, 168h,…. و با توجه به استاندارد یا خواسته مشتری زمان ها تنظیم شده و نمونه های سختی و تنسایل در دستگاه قرار داده می شوند و قبل از قرار دادن در دستگاه تست ها انجام می شود و پس از مدت زمان و سایش نیز تست ها انجام می شود و افت خواص حتما خواهیم داشت ولی باید به میزان مشخصی باشد و در این صورت از نظر مقاومت حرارتی نیز کامپاند مورد تایید می باشد.

8) تست غوطه وری : ASTM D471
در این تست اثر مایعات بر روی نمونه لاستیک مورد بررسی قرار می گیرد.
طبق استاندارد نمونه ها با ضخامت و ابعاد مشخص بریده شده و سه نمونه در حالت اولیه وزنشان اندازه گرفته می شود و به صورتیکه با هم در تماس نباشند در مایع قرار گرفته می شود و شرایط تست را می توان در دمای مختلف و زمان های مختلف نیز در مایع انجام داد بعد از مدت هر 22ساعت از درون مایع در آورده شده و مجددا وزن می شود این کار آنقدر ادامه می یابد که نمونه از نظر وزنی در دو یا سه توزین آخر اعداد ثابتی داشته باشد و درصد تغییر وزن حال یا به صورت جذب در مورد مایعات هیدروکربنی و یا به صورت کاهش وزن در مورد اسید ها یا باز ها و .... از ابتدا تا انتها محاسبه می شود.
در این تست هر نوع مایع قابل استفاده است از انواع مایعات با درصدها و غلظت های مختلف که مشتری اعلام می کند می توان تهیه کرد تا مایعی که خود مشتری به شرکت تحویل می دهد.

معرفی شرکت
تاریخچه
آزمایشگاه