قطعات لاستیکی فراساحلی

شرکت کسرا سرمد سپاهان با سابقه درخشان در زمینه تولید قطعات لاستیکی قادر به تولید انواع قطعات لاستیکی فرا ساحلی می باشد که تعدادی از آنها به شرح ذیل اعلام می گردد:

دیافراگمهای مورد استفاده در سکوهای نفتی جهت نصب جکت

قطعات رابر استریپ ، قطعات گروت پکر Grout Packer ، فندرهای مختلف در زمینه فرا ساحلی شامل فندرهای برشی (shear fender or share mounts)

انواع فندرهای D و Delta و استوانه ای ، مکعبی ، M و W ، انواع Shock Absorbers ، Shock pad ، Grout seal ، Zip out Closurs ، قطعات لاستیکی مورد استفاده در واحدهای Leg mating.