قطعات لاستیکی ریلی

پدهای لاستیکی زیر ریل

از پد های لاستیکی جهت جلوگیری از سایش مستقیم بین ریل و سازه زیرین و همچنین توزیع تنش های وارده به ریل استفاده میشود. هر پروفیل استاندارد ریل، پد لاستیکی استاندارد خودش را دارد. (هر چند گاها از پد های متعارف به صورت جنرال استفاده میشود) . پد های لاستیکی ریل در متراژ های مختلف به صورت رول و یا به صورت تکه ای (لقمه ای) تولید می گردند. پد و کلمپ و اتصالات ریل از تجهیزات جانبی ریل ها می باشند.

 • پد لاستیکی شیار دار
 • پد لاستیکی پولک دار
 • پد چهار سوراخ
 • پد لاستیکی مترو
 • پد لاستیکی لبه دار
 • پد پولک دار لاستیکی تیپ k
 • پد پلیمری۶۰ UIC زبانه دار
 • پد پلیمری UIC۵۰
 • پد پلیمریU۳۳
 • پد پلیمری تیپ پاندرول
 • پد پلیمری UIC۵۴
 • پد پلیمری UIC۵۴ بدون لبه
 • پد s۴۹
 • پد پلیمری تیپ K
 • پد پولک دار دو سوراخ پلیمری
 • پد پلیمری UIC۶۰

بالشتک میرا کننده زیر ریل

لایه میراکننده الاستومری (Anti-Vibration Pad) شرکت کسرا سرمد که با عنوان دال شناور ریلی (Floating Track Slab) نیز شناخته می شود، با بهره گیری از خصوصیات یک بالشتک الاستومری با میرایی بالا (High Damping Rubber)، از طرفی سختی قائم لازم را تأمین نموده و از طرف دیگر امکان میرایی تا حد 15% را جهت مستهلک نمودن ارتعاشات قائم عرشه، به مجموعه اضافه می نماید؛ به اضافه اینکه این لاستیک با میرایی بالا، به میرا نمودن ارتعاشات افقی بین دال و سازه، کمک می کند.

پنل های تقاطعات ریلی